Sune: ”Drabbande och tänkvärt om flyktingens gamla och nya liv”

 

Det finns en mening i journalisten Negra Efendics (född 1980) personliga berättelse ”Jag var precis som du”, om sin familjs flykt från krigets Jugoslavien, som vänder och vidgar min läsning. Trots det djupt sorgliga och laddade ämnet har jag tidigare i boken ibland känt visst oengagemang; för enkelt språk, omtagningar och självklarheter. Men så står det på sidan 181: ”Kriget tar aldrig slut för mamma och pappa.”

Jag stannar upp, allt framstår smärtsamt tydligt. Att tvingas fly från sitt hemland på grund av krig och hamna i ett helt främmande land är olika beroende på vem du är, ålder, kön, relationer… och framförallt, det är ingen idrottsgren där du, som det så käckt brukar heta, bryter ihop och kommer igen.
Unga Negra har dubbla liv, ett svenskt och ett bosniskt. Hon måste prestera i skolan och positionera sig socialt, samtidigt som hon måste stötta och guida sina föräldrar i allt det nya och lyssna på de mörka rapporterna om skeendet i det forna hemlandet. Men hennes nya tonårsvardag, vem förstår och lyssnar på henne, vem ser och stöttar henne?

  Vår recensent Björn Werner lyfte fram bokens historiska och aktuella betydelse och hur gärna han hade önskat att han fått den här läsningen under sina skolår. Jag håller med. ”Jag var precis som du” är oerhört bra och viktig och rymmer en mängd perspektiv och frågeställningar som jag kommer bära med mig länge. Om hur vänner kan bli hotfulla motståndare, om flyktingens ensamhet och utsatthet, om hembygdens betydelse, om rasism (både den tysta dolda och den öppet aggressiva)…
  Boken är tredelad, vilket gör att när jag stänger den har jag getts en helhet som även stärker enskildheterna.

  I första delen handlar det om det Tito-lysande Jugoslavien och det plötsliga, kraftfulla och förödande kriget med splittring, mord, motsättningar och flykt som följd, en europeisk nutida katastrof med fortfarande synliga sår, andra avsnittet tar upp den första tiden i Sverige och hur tanken om en tillfällig fristad steg för steg förvandlas till en ny framtid, tredje och sista partiet är nedslag i den gamla hembyn i dagens Bosnien för att försöka förstå och få svar. Här är Negra Efendic både den personligt drabbade och journalist och en del av dessa texter är också publicerade som reportage i hennes tidning Svenska Dagbladet.

  I slutet av boken kopplar hon sina egna erfarenheter till dagens krigsflyktingar. Det hade inte behövts, jag förstår ändå. För det är nog det mest sorgliga med den här starka berättelsen, att den ännu inte är över.
  9789127141308_1_
  Negra Efendic: ”Jag var precis som du”.
  Förlag: Natur & Kultur.