Sune: ”Haltande liv i en föränderlig alpvärld”

 

Andreas Egger kommer som föräldralös fyraåring till byn nere i alpdalen. Några sedlar i halsbandet räcker för att en avlägsen släkting, en av traktens storbönder, ska ta hand om pojken, och ge honom en hård och orättvis uppfostran. Ett av övergreppen slutar med bruten lårbenshals och ett livslångt sår i form av hälta för Andreas. Det blir också en bild över hans uppväxt och vuxna liv, haltandes vid sidan om det övriga samhället.

Det är om detta liv som Robert Seethaler berättar i sin fina kortroman ”Ett helt liv”. Trots ett flertal starka händelser, både på det inre som yttre planet, är det en rak osentimental historia. När vi närmar oss slutet av såväl livet som boken finns hela livet där, i tanken och andningen, i det ensliga boendet och storslagna landskapet. Och det är tydligt hur den unga människan bär åldrandet och döden i sig liksom åldringen bär ungdomen i sig.

  Andreas Egger växer upp sida vid sida med 1900-talets alla skeenden och förändringar, en del stora (som andra världskriget) tar konkret plats i hans liv, andra (som televisionen) blir främmande nyheter.

  Han förblir en individ, håller sig ofta i utkanten av sina sammanhang och värnar om sin självständighet, samtidigt som han är medveten om vikten av ansvar och insats för att klara sig själv. Som när kärleken slår till, och han förstår att det inte längre är tillräckligt med tillfälliga uppdrag av högst skiftande karaktär. Trots sin tveksamhet mot att dra in linbanor i fjällens landskap (ska nu tystnaden för alltid försvinna?) tar han anställning hos företaget som automatiserar fjällupptäckterna.

  Det är ett vackert parti av berättelsen, hur alpvärlden görs mer tillgänglig och därmed också förändras för alltid. Och vilken stor betydelse det får för människorna.

  Så följer vi Andreas genom livet; glädje och sorg, lidande och mängder av hårt slit. Dagar av både höga berg och djupa dalar.
  Det lilla finns alltid i det stora, och berättelsens rörelse pendlar också däremellan, mellan nuet och det nära till utåt och uppåt och bakåt.

  Fakta:
  Robert Seethaler: ”Ett helt liv”.
  Översättning: Jörn Lindskog.
  Förlag: Thorén & Lindskog.